19  
септември

UNEARTH, HARDFACED, STUBBORN,FURION

Карти по цена од 500 ден.24  
август

Македонија - Данска

Карти по цена од 100 ден.28  
август

Aqua Park Festival

Карти по цена од 200 ден.27  
август

Македонија - Белорусија

Карти по цена од 100 ден.